Elevhälsa

Skolan har ett elevhälsoteam (EHT) som består av:

  • Skolläkare

  • Skolsköterska (på plats tisdagar udda veckor, nås på tel 073 339 95 59)

  • Kurator (på plats tisdagar jämna veckor, nås på tel 076 767 02 34 alternativt jenny.segerberg@europaskolan.se)

  • Skolpsykolog
  • Specialpedagog

EHT vägleder och stöttar lärare och rektor i arbetet med eleverna. EHT kan både jobba med särskilda elever men också med hela klassen, utifrån det behov som finns på skolan. Elevhälsans uppdrag har ett stort fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.