• White Instagram Icon

Kontakta oss

© Copyright 2019 av Sparreholms skola

Rektorer

Antonia Csanadi (skola) 070-555 61 96

Birgitta Svedling (förskola) 070-555 61 96

Skola

Klass F-1: 072-856 20 57

Klass 2-3: 072-856 20 58

Fritids: 070-555 93 83 

Förskola

Fjärilen: 070-555 39 73

Spindeln: 072-856 20 56

Nyckelpigan: 072-856 20 55

Postadress

Skolgatan 6

649 30 Sparreholm

Elevhälsa

Skolan har ett elevhälsoteam (EHT) som består av:

  • Skolläkare

  • Skolsköterska

  • Kurator

  • Specialpedagog

EHT vägleder och stöttar lärare och rektor i arbetet med eleverna. EHT kan både jobba med särskilda elever men också med hela klassen, utifrån det behov som finns på skolan. 

Skolans likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling