top of page

Elevhälsa

Skolan har ett elevhälsoteam (EHT) som består av:

  • Skolläkare

  • Skolsköterska

  • Skolpsykolog
  • Specialpedagog

  • Skolkurator

EHT vägleder och stöttar lärare och rektor i arbetet med eleverna. EHT kan både jobba med särskilda elever men också med hela klassen, utifrån det behov som finns på skolan. Elevhälsans uppdrag har ett stort fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 

bottom of page