• White Instagram Icon

Kontakta oss

© Copyright 2019 av Sparreholms skola

Rektorer

Antonia Csanadi (skola) 070-555 61 96

Birgitta Svedling (förskola) 070-555 61 96

Skola

Klass F-1: 072-856 20 57

Klass 2-3: 072-856 20 58

Fritids: 070-555 93 83 

Förskola

Fjärilen: 070-555 39 73

Spindeln: 072-856 20 56

Nyckelpigan: 072-856 20 55

Postadress

Skolgatan 6

649 30 Sparreholm

På Sparreholms skola och förskola ska barnen få en god start på livet med pedagogisk utveckling som både stöttar och utmanar barnen. Till detta krävs det personal som brinner för sitt arbete och en ledning som både ser, lyssnar och agerar.

Med den natursköna miljö som finns runt omkring verksamheterna känns "utbildning i naturen" som en självklar inriktning för Sparreholms utbildning. Verksamheterna kommer att sträva efter ett utforskande lärande, där teori och praktik kan förenas utifrån barnens intressen och behov.

Sparreholms skola och förskola är en kvalitativ organisation som har alla förutsättningar att lyckas med att förbereda Era barn till vidare utbildning.

 

Vi välkomnar dig till vår förskola, skola och fritidshem

- där det livslånga lärandet börjar för barn mellan 1-9 år.

Utbildning kunskap trygghet

Vår profilering för både förskolan och skolan är utbildning mitt i naturen. Med detta tänker vi att personalen och barnen/eleverna i stor utsträckning ska använda sig av den närmiljö som finns kring förskolan/skolan för att fördjupa sina kunskaper.

 

Vi tänker arbeta utifrån temaarbeten, där hela skolan och förskolan kan vara involverade utifrån sina förutsättningar och behov. Samarbete mellan barngrupper/årskurser är en given del i dessa temaarbeten, då vi vill nyttja den proximala utvecklingen i vår verksamhet.

Rektor/förskolechef Antonia Csanadi:

Dessa tre ord bygger Sparreholms

skola och förskola. För mig som

rektor och förskolechef i Sparreholms

utbildning är det viktigt att det finns

en röd tråd i det livslånga lärandet,

från förskola till skola. Genom tydliga

mål och en förenad verksamhet som

vilar på samma värdegrund, är det i

min mening lättare att få både barn

och personal att känna trygghet och motivation.