Vi välkomnar dig till vår förskola, skola och fritidshem

- där det livslånga lärandet börjar för barn mellan 1- 9 år.

På Sparreholms skola och förskola ska barnen få en god start på livet med pedagogisk utveckling som både stöttar och utmanar barnen. Till detta krävs det personal som brinner för sitt arbete och en ledning som både ser, lyssnar och agerar.

Med den natursköna miljö som finns runt omkring verksamheterna känns "utbildning i naturen" som en självklar inriktning för Sparreholms utbildning. Verksamheterna kommer att sträva efter ett utforskande lärande, där teori och praktik kan förenas utifrån barnens intressen och behov.

Sparreholms skola och förskola är en kvalitativ organisation som har alla förutsättningar att lyckas med att förbereda Era barn till vidare utbildning.

 

ANTONIA CSANADI, REKTOR & FÖRSKOLECHEF:

Utbildning, kunskap & trygghet


Dessa tre ord bygger Sparreholms skola och förskola. För mig som rektor och förskolechef i Sparreholms utbildning är det viktigt att det finns en röd tråd i det livslånga lärandet, från förskola till skola. Genom tydliga mål och en förenad verksamhet som vilar på samma värdegrund, är det i min mening lättare att få både barn och personal att känna trygghet och motivation.

Mitt i naturen 

Vår profilering för både förskolan och skolan är utbildning mitt i naturen. Med detta tänker vi att personalen och barnen/eleverna i stor utsträckning ska använda sig av den närmiljö som finns kring förskolan/skolan för att fördjupa sina kunskaper.

 

Vi tänker arbeta utifrån temaarbeten, där hela skolan och förskolan kan vara involverade utifrån sina förutsättningar och behov. Samarbete mellan barngrupper/årskurser är en given del i dessa temaarbeten, då vi vill nyttja den proximala utvecklingen i vår verksamhet.

KONTAKTA OSS

FÖRSKOLA

Avdelningar

Fjärilen: 070-555 39 73

Spindeln: 072-856 20 56

Nyckelpigan: 072-856 20 55

Humlan: 073-687 71 33

Myran: 079-065 57 87

SKOLA

Antonia Csanadi, rektor

070-555 61 96

Skola

Klass F samt fritids: 070-555 93 83

Klass 1: 072-856 20 58

Klass 2-3: 072-856 20 57 

POST & BESÖKSADRESS

Skolgatan 6

649 30 Sparreholm

  • White Instagram Icon

© Copyright 2020 Sparreholms skola