top of page

Vi välkomnar dig till vår förskola, skola och fritidshem

- där det livslånga lärandet börjar för barn mellan 1- 9 år.

På Sparreholms skola och förskola ska barnen få en god start på livet med pedagogisk utveckling som både stöttar och utmanar barnen. Till detta krävs det personal som brinner för sitt arbete och en ledning som både ser, lyssnar och agerar.

Med den natursköna miljö som finns runt omkring verksamheterna känns "utbildning i naturen" som en självklar inriktning för Sparreholms utbildning. Verksamheterna kommer att sträva efter ett utforskande lärande, där teori och praktik kan förenas utifrån barnens intressen och behov.

Sparreholms skola och förskola är en kvalitativ organisation som har alla förutsättningar att lyckas med att förbereda Era barn till vidare utbildning.

 

Antonia_edited_edited.jpg

ANTONIA CSANADI BROBERG, TF REKTOR:

Utveckling, kunskap & trygghet


Dessa tre ord bygger Sparreholms skola och förskola. För mig som rektor i Sparreholms utbildning är det viktigt att det finns en röd tråd i det livslånga lärandet, från förskola till skola. Genom tydliga mål och en förenad verksamhet som vilar på samma värdegrund, är det i min mening lättare att få både barn och personal att känna trygghet och motivation.
Skog

Mitt i naturen 

Vår profilering för både förskolan och skolan är utbildning mitt i naturen. Med detta tänker vi att personalen och barnen/eleverna i stor utsträckning ska använda sig av den närmiljö som finns kring förskolan/skolan för att fördjupa sina kunskaper.

 

Vi arbetar utifrån temaarbeten, där hela skolan och förskolan är involverade utifrån sina förutsättningar och behov. Samarbete mellan barngrupper/årskurser är en given del i dessa temaarbeten, då vi vill nyttja den proximala utvecklingen i vår verksamhet.

bottom of page