top of page

Skolan i Sparreholm

Sparreholms skola är en nystartad skola med årskurs F-3. Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet både till skogen och vattnet. Skolan är liten men har stora tankar kring flexibilitet.

 

På vår skola använder vi naturen som verktyg i vår undervisning och spenderar många av våra lektioner utomhus i vår underbara närmiljö.

 

Sparreholms skola drivs av visionen att eleverna ska utveckla en inneboende motivation för ett livslångt lärande. Våra elever ska uppnå bästa möjliga resultat utifrån sina förutsättningar, genom arbetsglädje, ansvar, trygghet och gemenskap.

 

På skolan arbetar kompetent personal som ser möjligheter i varje elev och tar tillvara på alla elevernas förmågor. Pedagogerna utformar en verksamhet som stimulerar och respekterar alla elevers rätt till en god lärmiljö. Vi skapar trygga individer som får en god förberedelse för framtiden, gällande både ämneskunskap och sociala kompetenser.

 

Sparreholms skola lär eleverna med både hjärta och hjärna – inte bara för skolan, utan för livet. 

 

Sparreholms skola har ett nära samarbete med Sparreholms förskola, för att ge utbildningen en tydlig röd tråd i det livslånga lärandet.

Läroplan för

grundskolan, Lgr22

höja händerna
bottom of page