Sparreholms skola och förskola drivs av Sparreholms Utbildning AB (svb). ”Svb” betyder särskild vinstutdelningsbegränsning vilket betyder att alla pengar kommer att stanna kvar inom bolaget och satsas på barnen.

Aktiebolag (svb) är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (Aktiebolagslagen kap 32).

 

Grundläggande skall vara att verksamheten primärt drivs i ett annat syfte än att ge aktieägarna vinst.

 

De särskilda reglerna syftar till att säkerställa att vinsten huvudsakligen stannar kvar i bolaget för nya investeringar.

 

Endast begränsad vinstutdelning får ske (statslåneräntan + en procentenhet) på det kapital som aktieägare har investerat. SVB-aktier kan köpas och säljas på marknaden som vanligt.

Styrelsen på Sparreholms skola
och förskola
 
Rolf Pettersson  –  Ordförande
Gudrun Gimåker  –  Ledamot, ekonomi
Göran Hillgren  –  Ledamot, pedagogik
Anna Karinen  –  Ledamot
Annika Rabo  –  Ledamot
Maria Lundén  –  Ledamot
Maria Mander  –  Ledamot
Marcus Eriksson  –  Ledamot
Linnea Jonsson  –  Ledamot
Tommy Axner – Ledamot
Årsredovisning

Här bredvid hittar du årsredovisningen. Där kan du läsa både förvaltnings - och revisionsberättelsen.

Årsstämma

Årsstämma Sparreholms Utbildning AB (svb) är planerad till den 5 oktober 2021 på skolan.