top of page

Sparreholms förskola

- där det livslånga lärandet börjar.
ALLMÄN FÖRSKOLA​

Från höstterminens start det år barnet fyller 3 år, erbjuds allmän förskola med en omfattning om 20h/v. Dessa timmar är avgiftsfria.

 

För barn som behöver plats mer än 20 timmar per vecka tas en avgift ut beräknad på maxtaxan och reducerad med 30%.

FÖRÄLDRALEDIGHET /
ARBETSLÖSHET

De barn vars vårdnadshavare är föräldralediga och arbetslösa har rätt att gå på förskolan 20h/v.

  • barnens vistelsetider bestäms i samråd med vårdnadshavare.

  • barnen är välkomna mellan 15 augusti 2023 och 5 juni 2024.

  • barnen är lediga under de flesta loven, så som höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov. Detta är uträknat på de 700h/år som Flens kommun erbjuder allmän förskola (och som även vi måste följa).

Boy%20Doodling_edited.jpg

Sparreholms förskola är en liten verksamhet med stora tankar kring flexibilitet. Förskolan har fyra avdelningar, men med ett öppet klimat, där alla värnar om alla barn.

 

Förskolan ligger i ett naturskönt område med närhet både till skogen och vattnet. På Sparreholms förskola använder vi naturen som verktyg i vår pedagogiska verksamhet och spenderar stora delar av dagen utomhus i vår underbara närmiljö.

På förskolan arbetar kompetent personal som ser möjligheter i varje barn och tar tillvara på alla barnens förmågor. Pedagogerna utformar verksamheten så att den stimulerar och respekterar alla barns rätt till en trygg lärmiljö, både utomhus och inomhus. Personalen har ett starkt barnfokus och kommer lägga grunden för barnens lustfyllda utveckling. På Sparreholms förskola utvecklar vi vetgiriga individer som får en god förberedelse för framtiden.

 

Sparreholms förskola har ett nära samarbete med skolan, för att ge utbildningen en tydlig röd tråd i det livslånga lärandet. Samverkan med vårdnadshavare är en naturlig del i verksamheten.

Förskolan mitt i naturen

Läroplan för förskolan, Lpfö18

Sparreholms förskola är en liten verksamhet med stora tankar kring flexibilitet. Förskolan har fyra avdelningar, men med ett öppet klimat, där alla värnar om alla barn.

 

Förskolan ligger i ett naturskönt område med närhet både till skogen och vattnet. På Sparreholms förskola använder vi naturen som verktyg i vår pedagogiska verksamhet och spenderar stora delar av dagen utomhus i vår underbara närmiljö.

På förskolan arbetar kompetent personal som ser möjligheter i varje barn och tar tillvara på alla barnens förmågor. Pedagogerna utformar verksamheten så att den stimulerar och respekterar alla barns rätt till en trygg lärmiljö, både utomhus och inomhus. Personalen har ett starkt barnfokus och kommer lägga grunden för barnens lustfyllda utveckling. På Sparreholms förskola utvecklar vi vetgiriga individer som får en god förberedelse för framtiden.

 

Sparreholms förskola har ett nära samarbete med skolan, för att ge utbildningen en tydlig röd tråd i det livslånga lärandet. Samverkan med vårdnadshavare är en naturlig del i verksamheten.

Förskolan mitt i naturen

Läroplan för förskolan, Lpfö18

Likabehandlingsplan för förskolan

bottom of page